این شخصیت مردم ایران بود که هک شد

این توییتر نبود که هک شد این شخصیت مردم ایران بود که هک شد. با همین حرکت به ظاهر ساده و کتاه مدت که توسط افراطیون صورت گرفت شخصیت تک تک مردم ایران زیر سوال رفت . با این کار نام ایران برای عده‌ای نچندان کم سیاه شد. با این کار پرچم امام حسین هم برای عده‌ای سیاه شد. این راهش نیست و نخواهد بود.

خاتمی کجایی که طعم گفتگوهایت از یادم رفته … طعم سیاست‌های جهانی‌ات … طعم زبانی که یک سال را نام گذاری می‌کرد …

پی نوشت : هک معنای دیگری مانند ضربه زدن یا ضربه خوردن را هم دارد

ادامه نوشته »